Datum Namn Transaktion Instrument Antal Pris
2017-08-14 Johanna Fagrell Köhler Förvärv G5 Entertainment AB 250 379,95
2017-07-27 Stefan Lundborg Förvärv G5 Entertainment AB 2000 304
2017-06-12 Stefan Lundborg Förvärv G5 Entertainment AB 2000 214,5
2017-02-24 Petter Nylander Förvärv G5 Entertainment AB 2000 143
2017-01-17 Christopher carvalho Förvärv G5 Entertainment AB 2000 156
2016-09-27 Vladislav Suglobov Förvärv Teckningsoption 2016/2019 20000 1,05
2016-09-27 Stefan Wikstrand Förvärv Teckningsoption 2016/2019 10000 1,05
2016-09-12 Vlad Suglobov Förvärv G5 Entertainment AB 4126 44,37
2016-09-09 Vlad Suglobov Förvärv G5 Entertainment AB 4674 45,85