Datum Namn Transaktion Instrument Antal Pris
2020-06-02 Vladislav Suglobov Förvärv Class A 10000 176,2445
2020-05-06 Vladislav Suglobov Förvärv Class A 10000 128,59
2020-05-05 Vladislav Suglobov Förvärv Class A 10000 127,78
2020-03-10 Vladislav Suglobov Förvärv Class A 5000 82,44
2020-03-09 Vladislav Suglobov Förvärv Class A 10000 81,41
2020-01-13 Vladislav Suglobov Förvärv G5 Entertainment AB 10000 107,1577
2019-10-02 Aleksandr Tabunov Avyttring Share Class A 17000 123,2
2019-10-02 Aleksandr Tabunov Förvärv Share Class A 17000 123,2
2019-09-10 Vladislav Suglobov Avyttring Warrants 2016/2019 10000 47,69
2019-09-10 Vladislav Suglobov Lösen minskning Warrants 2016/2019 10000 0
2019-09-10 Vladislav Suglobov Lösen ökning Shares Class A 10000 100,61
2019-09-10 Aleksandr Tabunov Avyttring Warrants 2016/2019 10000 47,69
2019-09-10 Aleksandr Tabunov Lösen ökning G5 Entertainment AB 10000 100,61
2019-09-10 Aleksandr Tabunov Lösen minskning Warrants 2016/2019 10000 0
2019-09-10 Jan Stefan Wikstrand Avyttring G5 Entertainment AB 4000 142,22
2019-09-10 Jan Stefan Wikstrand Lösen ökning G5 Entertainment AB 5000 100,61
2019-09-10 Jan Stefan Wikstrand Lösen minskning Warrants 2016/2019 5000 0
2019-09-10 Jan Stefan Wikstrand Avyttring Warrants 2016/2019 5000 47,69
2019-06-20 Aleksandr Tabunov Förvärv G5 Entertainment AB class A 515000 86,4
2019-06-20 Aleksandr Tabunov Avyttring G5 Entertainment AB class A 515000 86,4
2019-03-12 Aleksandr Tabunov Förvärv Share Class A 5000 103,7
2019-02-13 Vladislav Suglobov Förvärv Share Class A 5000 109,26
2019-02-13 Jan Stefan Wikstrand Förvärv G5 Entertainment AB 2200 109,16
2018-12-18 Vladislav Suglobov Förvärv Share Class A 10000 141,177
2018-12-18 Vladislav Suglobov Avyttring Shares Class A 10000 138,72696
2018-11-07 Petter Nylander Förvärv G5 Entertainment AB 2500 195
2018-08-02 Vladislav Suglobov Avyttring Shares Class A 10800 388,6921
2018-08-01 Vladislav Suglobov Avyttring Shares Class A 14000 399,1712