Datum Namn Transaktion Instrument Antal Pris
2019-03-12 Aleksandr Tabunov Förvärv Share Class A 5000 103,7
2019-02-13 Vladislav Suglobov Förvärv Share Class A 5000 109,26
2019-02-13 Jan Stefan Wikstrand Förvärv G5 Entertainment AB 2200 109,16
2018-12-18 Vladislav Suglobov Förvärv Share Class A 10000 141,177
2018-12-18 Vladislav Suglobov Avyttring Shares Class A 10000 138,72696
2018-11-07 Petter Nylander Förvärv G5 Entertainment AB 2500 195
2018-08-02 Vladislav Suglobov Avyttring Shares Class A 10800 388,6921
2018-08-01 Vladislav Suglobov Avyttring Shares Class A 14000 399,1712
2018-06-14 Aleksandr Tabunov Avyttring G5 Entertainment AB 20000 534,7787
2018-06-12 Aleksandr Tabunov Lösen minskning Warrants 2015/2018 10000 1
2018-06-12 Aleksandr Tabunov Lösen ökning G5 Entertainment AB 10000 97,53
2018-06-12 Aleksandr Tabunov Avyttring Warrants 2015/2018 10000 474,47
2018-06-12 Jan Stefan Wikstrand Lösen minskning Warrants 2015/2018 7000 0
2018-06-12 Jan Stefan Wikstrand Lösen ökning G5 Entertainment AB 7000 97,53
2018-06-12 Jan Stefan Wikstrand Avyttring Warrants 2015/2018 3000 474,47
2018-06-12 Vladislav Suglobov Lösen ökning Shares Class A 10000 97,53
2018-06-12 Vladislav Suglobov Lösen minskning Warants 2015/2018 10000 1
2018-06-12 Vladislav Suglobov Avyttring Warants 2015/2018 10000 474,47
2018-05-29 Vladislav Suglobov Avyttring Shares Class A 9200 553,4
2018-05-28 Vladislav Suglobov Avyttring Shares Class A 10800 554,73
2018-05-08 Stefan Lundborg Förvärv G5 Entertainment AB 2000 427
2018-03-05 Aleksandr Tabunov Lösen ökning G5 Entertainment AB 14700 83,33
2018-03-05 Aleksandr Tabunov Lösen minskning Warrants 2014/2017 14700 0,4
2018-02-27 Aleksandr Tabunov Avyttring Warrants 2014/2017 5300 235,47
2018-02-22 Vladislav Suglobov Lösen minskning Warrants 2015/2018 20000 0,4
2018-02-22 Vladislav Suglobov Lösen ökning Shares Class A 20000 83,33
2017-12-20 Stefan Lundborg Förvärv G5 Entertainment AB 4250 288
2017-11-27 Vladislav Suglobov Förvärv G5 Entertainment AB - Warrants 30000 5,56
2017-11-27 Jan Stefan Wikstrand Förvärv Teckningsoption 2017/2020 12500 5,56
2017-11-27 Aleksandr Tabunov Förvärv G5 Entertainment AB - Warrants 30000 5,56